Installation av vattenutkastare

Pris: 1 755 kr (efter ROT)

Tillägg: bilframkörning – 395 kr
Tilläggstjänst: återvinning av din gamla vattenutkastare – 295 kr

Byte av vattenutkastare.

• Nödvändiga ballofix/kulventiler måste finnas för att möjliggöra avstängning av vatten.
• Befintliga anslutningar måste vara godkända enligt Boverkets byggregler.
• Vid utbytesinstallation ska tidigare montage vara utfört på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Boka tid

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.