Om oss

VVS Finess är ett VVS-företag i Stockholm med över 15års erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder våra kunder hjälp med allt inom VVS, från mindre servicejobb till köks- och badrumsrenoveringar för både privat- och företagskunder.

Telnr: 010-7500585
E-post: info@vvsfiness.se
Orgnr: 5594-631425

Vår ambition

Vi är ett VVS företag med stora ambitioner, vår affärsidé bygger på precision och kvalitet i varje arbete – och att lämna utfört arbete med nöjda kunder!

Så låt oss ta hand om ert nästa projekt, litet som stort.

F.A.Q.

Vanliga frågor

Om du upptäcker en vattenläcka inomhus, är det första steget att omedelbart stänga av huvudventilen som vanligtvis sitter före vattenmätaren. Detta kommer att stoppa flödet av vatten och begränsa skadan. Om du inte är säker på var vattenmätaren eller huvudventilen är placerad, är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss. Vi är här för att hjälpa till och kan ge dig vägledning över telefon eller skicka en tekniker till din plats så snabbt som möjligt för att hantera läckan.

Vanligare än du kanske tror: Vattenskador förekommer tre gånger oftare än bränder.
En överraskande risk för villaägare: De drabbas av vattenskador mer än fyra gånger så ofta jämfört med inbrott.
Betydligt mer frekvent än väderrelaterade skador: De är sexton gånger vanligare än skador från åsknedslag och stormar.
En återkommande händelse: Varje år inträffar över 75 000 vattenskador.
En betydande ekonomisk börda: Kostnaden för samhället uppgår till hela 5 miljarder kronor årligen.

Förebyggande åtgärder:
Trots den höga frekvensen av vattenskador, verkar många inte vara medvetna om hur de kan förebyggas. Det är särskilt viktigt vid nybyggnation att överväga detta. Genom att använda moderna byggmaterial och tekniker kan de vanligaste orsakerna till vattenskador effektivt undvikas.

Nej det gör det inte. Men för att effektivisera processen och bedöma nödvändigheten av ett fysiskt hembesök, föredrar vi att initialt använda videosamtal. För mindre arbeten kan det ofta räcka att ni skickar bilder och en beskrivning av arbetet via e-post eller sms. På så sätt kan vi ofta ge en prisuppskattning baserad på liknande tidigare projekt. En detaljerad offert kommer sedan att skickas till er via e-post.

Jodå, vattenburen golvvärme kan definitivt vara ett smart drag för att sänka energikostnaderna. Men, och det är ett stort men, allt hänger på hur installationen görs. För att få till det där energisnåla systemet du är ute efter, är det bäst att kolla in med proffsen. Vi rekommenderar att du snackar med ett auktoriserat VVS-företag. De vet precis hur man installerar och vilka material som funkar bäst. Så, kort sagt, gör det rätt från början och du är på god väg till en mer energisnål vardag!

 

Valet av varmvattenberedare beror i stor utsträckning på vattentypen i ditt område. Vattenbehållare i varmvattenberedare tillverkas i tre olika material, och varje material är anpassat för olika vattentyper. Vi rekommenderar att du tar reda på vilken vattentyp som finns i ditt område genom att kontakta din kommun. Om du är osäker på vilken beredare som är mest lämplig, kan ett vattenprov ge en bra indikation. För dig med kommunalt vatten är alla tre typerna av vattenbehållare lämpliga. Vi på VVS Finess står gärna till tjänst för att hjälpa dig med detta val och eventuella tester. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare assistans!

 

Absolut, det är starkt rekommenderat att genomföra en funktionstest av säkerhetsventilerna minst en gång om året. Regelbunden kontroll av dessa ventiler är avgörande för att säkerställa att de fungerar korrekt och kan erbjuda den nödvändiga säkerheten. Säkerhetsventiler spelar en kritisk roll i att förhindra övertryck och skydda din utrustning och fastighet, så det är viktigt att inte försumma detta underhåll.

Missfärgning av vatten kan ofta uppstå till följd av rostpartiklar från vattenledningarna, särskilt efter reparationer, vattenavstängningar, eller om en fastighet har stått oanvänd under en period. Vanligtvis är detta inte skadligt för hälsan. För att åtgärda problemet rekommenderar vi att du spolar genom systemet tills vattnet återgår till sin normala klarhet. Under spolningen kan det vara bra att demontera silen på kranen för att undvika igensättning. Vi råder även att undvika att använda tvättmaskinen medan vattnet är missfärgat för att förhindra eventuell missfärgning av tvätten.

 

Svar: I avloppet bör endast sådant som naturligt passerar genom kroppen, såsom avföring och urin, samt toalettpapper, spolas ner. Toaletten är specifikt designad för dessa ändamål. För hushållets övriga avlopp, såsom i kök och badrum, är det lämpligt att endast spola ner vatten som kommer från normal hushållsanvändning, såsom disk- och tvättvatten. Det är viktigt att komma ihåg att inga andra föremål eller substanser bör spolas ner, då de kan orsaka allvarliga avloppsproblem.

Det är viktigt att vara medveten om vad som inte bör hamna i avloppet för att undvika skador och stopp. Undvik att hälla ner fett, lösningsmedel, och oljor – detta inkluderar både vegetabiliska och petroleumbaserade oljor. Färgrester, även vattenbaserad färg, bör inte heller hällas i avloppet. Läkemedel ska inte spolas ner; de bör istället lämnas in på närmaste apotek för korrekt hantering. Fasta föremål som tops, bindor och tamponger är också olämpliga för avloppet och kan orsaka allvarliga stopp. Ett bra tips är att ha en papperskorg i badrummet, vilket minskar risken för att dessa föremål felaktigt hamnar i avloppet.

Om du märker bubblor i ditt avlopp kan det vara ett tecken på ett begynnande avloppsstopp. Om du bor i ett flerfamiljshus kan detta vara ett tidigt varningstecken på ett akut stamstopp. Ett stamstopp kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom att avloppsvatten från grannar börjar tränga in i din egen lägenhet, vilket kan resultera i kostsamma vattenskador. Det är viktigt att omedelbart kontakta fastighetens ansvariga för att vidta preventiva åtgärder. För dig som bor i villa eller radhus indikerar bubblorna ett begynnande stopp i ditt eget avloppssystem, vilket också bör åtgärdas snarast möjligt för att undvika ytterligare komplikationer.

Vi avråder starkt från att du utför rörarbeten på egen hand. Det finns flera anledningar till detta. För det första, vår mångåriga erfarenhet och expertis säkerställer att arbetet utförs professionellt och korrekt. För det andra, genom att anlita en professionell minskar du risken för läckage och de kostsamma vattenskador som kan följa. Dessutom, när vi utför arbetet, är vi täckta av en ansvarsförsäkring, vilket ger ett extra skyddsnät om något mot förmodan skulle gå fel. Vi har många gånger stött på situationer där kunder försökt spara pengar genom att utföra arbetet själva, men istället lett till läckage och vattenskador som inte bara försenar projektet utan även resulterat i högre kostnader jämfört med om vi hade hanterat jobbet från början.

Vi kan definitivt installera den blandare du har köpt själv. Det är dock viktigt att notera att om blandaren inte möter våra standarder för kvalitet, eller om vi inte kan verifiera dess kvalitet (till exempel en blandare från ett okänt märke köpt i ett varuhus), så kommer vi inte att kunna ta något garantiansvar för själva produkten. Därför rekommenderar vi att du kontaktar oss innan du köper egen utrustning, särskilt då vi förstår att det ibland kan finnas designmässiga skäl till att välja en specifik blandare. Vår ambition är att alltid erbjuda professionell service och säkerställa att utrustning av god kvalitet installeras, så att vi undviker eventuella skador på din egendom.

För att ge en korrekt och detaljerad kostnadsuppskattning för renovering av ditt badrum, är det viktigt att vi först får en klar bild av projektets omfattning och de specifika förutsättningarna. Vi rekommenderar därför ett platsbesök där vi kan utvärdera faktorer som badrummets storlek, de material som används i väggar och golv, samt när badrummet senast renoverades. Efter detta kan vi sammanställa en noggrann och skräddarsydd offert för just ditt renoveringsprojekt. Ett hembesök är det bästa sättet för oss att säkerställa en mer exakt och rättvis prissättning för arbetet som ska utföras.

På VVS Finess värderar vi högt kvalitet och kundnöjdhet. Vi erbjuder en 10-års garanti på allt utfört arbete, vilket innebär att vi garanterar en fackmannamässig montering. Skulle några problem uppstå med vårt arbete, är du välkommen att kontakta oss för en snabb lösning. Du hittar våra kontaktuppgifter på din offert eller faktura.

När det gäller produkterna vi installerar, följer vi konsumentköplagen som ger 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt. I vissa fall kan leverantören av en produkt erbjuda längre eller mer förmånliga garantier. I sådana situationer gäller leverantörens garantier. Kom ihåg att din faktura fungerar som garantibevis. Vid eventuella reklamationsärenden är det viktigt att du kan uppvisa kvitto eller faktura. Om du upplever några problem med en produkt vi har installerat, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till att lösa situationen.

Om du inte är nöjd med monteringsarbetet eller har andra synpunkter på de tjänster vi har tillhandahållit, är det viktigt för oss att du kontaktar oss så snart som möjligt. Du kan nå oss antingen via telefon eller e-post. Vi kommer att göra allt vi kan för att förstå situationen och vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda eventuella problem. Vår prioritet är nöjda kunder och vi strävar alltid efter att leverera tjänster av högsta kvalitet.

Om du upptäcker att en produkt vi har levererat inte fungerar som den ska, är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. Enligt konsumentköplagen täcker produktgarantin ursprungliga produktionsfel. Detta innebär att garantin inte gäller för skador eller fel som uppstått på grund av egna förändringar i produktens funktion eller utseende. För att kunna behandla din reklamation, är det viktigt att du kan uppvisa kvitto eller faktura som garantibevis. Vår målsättning är att lösa eventuella problem på bästa möjliga sätt och se till att du får en korrekt fungerande produkt.

ROT-avdraget är en form av skattelättnad som erbjuds till privatpersoner för att uppmuntra renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten i bostäder. ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Avdraget är tillämpligt på vissa typer av renoveringsarbeten i befintliga bostäder, men inte på uppförandet av nya hus eller byggnader. Det är viktigt att notera att ROT-avdraget kan kombineras med eventuellt beviljat RUT-avdrag. För mer detaljerad information om vilka specifika arbeten som kvalificerar för ROT-avdrag, samt hur du ansöker om det, rekommenderar vi att du besöker Skatteverkets officiella hemsida.

Om Skatteverket beslutar att inte godkänna din ansökan om ROT-avdrag, innebär det att du blir ansvarig för att betala den del av arbetskostnaden som tidigare angavs som en preliminär skattereduktion på fakturan. I ett sådant fall kommer vi att skicka en separat faktura för den summan. Vi rekommenderar att du noggrant följer Skatteverkets riktlinjer för ROT-avdrag för att minimera risken för avslag. Om du har några frågor eller behöver hjälp med processen, står vi gärna till tjänst.

Om du har förlorat din faktura eller inte längre har tillgång till den, är det inget problem. Kontakta oss direkt, och vi kommer att ordna en kopia av fakturan och skicka den till dig.

Ja, vi har en ansvarsförsäkring som skyddar mot eventuella skador som kan uppkomma under vårt arbete. Denna försäkring är en viktig del av vår verksamhet för att ge dig som kund trygghet. Om en skada mot förmodan skulle uppstå under arbetets gång, kommer vi att omedelbart informera dig på plats om situationen och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Vår prioritet är alltid att säkerställa ett säkert och professionellt utförande av våra tjänster.

Om du behöver en reparation utförd omgående, uppmanar vi dig att ringa oss direkt och informera om din situation. Vi strävar efter att vara så flexibla som möjligt och kommer att göra vårt bästa för att anpassa vår schemaläggning för att kunna ta hand om ditt ärende så snabbt som möjligt, antingen genom att klämma in det mellan redan inbokade arbeten eller efter dessa. För akuta situationer erbjuder vi också en jourtjänst som har högsta prioritet, oavsett tid på dygnet. Vår målsättning är att ge dig snabb och effektiv service när du behöver det som mest.

Självklart, vi står gärna till tjänst med underhåll av ditt VVS-system. Vi erbjuder en rad olika underhållstjänster anpassade efter våra kunders specifika behov. Detta inkluderar allt från regelbundna ronderingar av fastigheter och kontroller av undercentraler, till assistans med att tömma vatten från sommarstugor inför vintern. Vårt mål är att säkerställa att ditt system fungerar effektivt och problemfritt, och att förebygga eventuella framtida komplikationer. Kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan assistera dig med ditt VVS-systems underhåll.