Installation av köksblandare

Pris: 1 755 kr (efter ROT)

Tillägg: bilframkörning – 395 kr
Tilläggstjänst: återvinning av din gamla blandare – 350 kr

  • Standardmodell av blandare med diskmaskinsavstängning, om inget annat anges vid beställning.
  • Demontering och urkoppling av den befintliga blandaren.
  • Installation av den nya blandaren.
  • Anslutning av den nya blandaren till befintliga vattenanslutningar.
  • Grovstädning av installationsplatsen efter arbetet.
  • Den nya blandaren måste vara kompatibel med diskbänkens existerande håltagning.
  • Avståndet från koppling till blandarens underkant får inte överstiga 30 cm.
  • Fungerande ballofix/kulventiler krävs för att kunna stänga av vattnet.
  • Befintliga anslutningar måste vara godkända enligt Boverkets byggregler.
  • Vid utbytesinstallation ska tidigare montage vara utfört på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Boka tid

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.