Installation av tvättställ

Pris: 2 495 kr (efter ROT)

Tillägg: bilframkörning – 395 kr
Tilläggstjänst: återvinning av ditt gamla tvättställ – 395 kr

Montering av kundens tvättställ och vattenlås samt, demontering av befintligt tvättställ.

  • Den nya blandaren måste vara kompatibel med diskbänkens existerande håltagning.
  • Avståndet från koppling till blandarens underkant får inte överstiga 30 cm.
  • Fungerande ballofix/kulventiler krävs för att kunna stänga av vattnet.
  • Befintliga anslutningar måste vara godkända enligt Boverkets byggregler.
  • Vid utbytesinstallation ska tidigare montage vara utfört på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Boka tid

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.