Installation av toalett

Pris: 1 990 kr (efter ROT)

Tillägg: bilframkörning – 395 kr
Tilläggstjänst: återvinning av din gamla toalett – 495 kr

• Nedmontering av den befintliga toalettstolen.
• Uppdatering med ny gummimanschett.
• Installation av den nya toalettstolen.
• Fastgörning av toalettstolen med antingen silikon eller skruv och plugg, beroende på vad som är mest lämpligt.
• Anslutning till befintlig vattenförsörjning.
• Grovstädning av arbetsområdet efter installationen.

• Nödvändiga ballofix/kulventiler måste finnas för att möjliggöra avstängning av vatten.
• Avloppet bör vara placerat från marken och åtminstone 8 cm från andra rör eller väggar (mätt från avloppets mitt).

Observera
: Kapning av gjutjärnsanslutning till toalettstolen ingår inte i tjänsten.

Boka tid

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.