Installation av diskmaskin

Pris: 1 995 kr (efter ROT)

Tillägg: bilframkörning – 395 kr
Tilläggstjänst: återvinning av din gamla diskmaskin – 495 kr

Montering av kundens diskmaskin samt demontering av gammal maskin.

• Nödvändiga ballofix/kulventiler måste finnas för att möjliggöra avstängning av vatten.
• Befintliga anslutningar måste vara godkända enligt Boverkets byggregler.
• Vid utbytesinstallation ska tidigare montage vara utfört på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Boka tid

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.